aile hukuku almanya

Aile Hukuku – Almanya – Avrupada Aile Hukuku Avukatı

Boşanma

E

vlilik kurumu ile hedeflenen bir erkek ve bir kadının, mutlu ve sağlıklı bir aile yuvası kurmasıdır. Maalesef her zaman bu hedef gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Her iki taraftan kaynaklanan veya dış sebepler ve etkenlerden kaynaklanan bazı nedenler mutlu ve sağlıklı giden evliliğin devam etmesini olanaksız hale getirebilir.

Boşanmanın nedenleri nelerdir?

1- Yasada somut şekilde genel boşanma nedenleri belirtilmemiştir. Boşanmanın meydana gelip gelmeyeceğine hâkim, olayları araştırdıktan sonra karar verir. Bununla beraber yasada açıkça özel boşanma nedenleri belirtilmiştir. Boşanmak için bu nedenlerden birisine uygunluk yeterlidir.

2-Özel boşanma nedenleri şunlardır;

 • Zina
 • hayata kast ve pek kötü onur kırıcı davranış
 • suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
 • terk sebebiyle
 • akıl hastalığı

Zina

Zina durumunda boşanma davası nasıl açılır?

Eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir. Dava açmak isteyen eşin, boşanmaya neden olan zina olayını öğrendikten sonra 6 ay ve zina olayının üzerinden 5 yıl geçmesinin ardından dava açma hakkı düşmektedir. Ayrıca eşlerden birinin zina yapan tarafı aldatması durumda affetmekten dolayı dava hakkı yoktur.

Zina davası açılması için gerekli olanlar

İlk ve en önemli konu tarafların geçerli resmi bir evliliğinin olmasıdır. Dolayısıyla evlilik öncesi veya sonrası karşı cinsle girilen bu tür muamele zinaya girmez. Eşlerin evlilik sürecince içerisinde birbirlerine karşı sadakat yükümlülükleri vardır. Zinanın söz konusu olabilmesi için cinsel ilişkinin karşı cinsle yapılmış olması gerekir. Bir cinsel ilişkinin zina olarak değerlendirilebilmesi için bir kere gerçekleşmiş olması yeterlidir. Zina yapan eşin, dava hakkı olan eş tarafından affedilmesi durumunda ise boşanma davası açılması söz konusu değildir.

Hayata kast ve pek kötü onur kırıcı davranış

Eşlerden birisi, diğerinin hayatına kasteder veya kendisine pek kötü onur kırıcı davranışta bulunuyorsa mağdur durumda olan eşin boşanma davası açma hakkı vardır. Dava açmak isteyen eşin, boşanma nedenini öğrendikten sonra 6 ay ve bu sebebin üzerinden 5 yıl geçmesinin ardından dava açma hakkı düşmektedir. Ayrıca eşlerden birinin diğer eşi affetmesi ile dava hakkı düşer.

Hayata kast ve onur kırıcı davranış davası açılması için gerekli olanlar

Bir eşin, diğer eşi öldürmek için ateş etmesi, bıçak ile saldırması, yemeğine zehir katması gibi durumlarda mağdur olan eş boşanma davası açabilir. Bununla beraber henüz eyleme geçmese dahi cana kasıt niyetini ortaya koyan davranışlar varsa da yine dava açılması mümkündür. Burada önemli olan husus hayata kastın bizzat diğer eşe yönelik olmasıdır.

Bir eşin, diğer eşe yaptığı onur kırıcı davranışlar, ağır hakaretler, yapılan zihinsel ve bedensel eziyetler, aç bırakmak, dövmek, cinsel ilişkiye zorlamak gibi hareketler boşanma davası açmak için yeterli sebeplerdir.

 

Zina

Zina durumunda boşanma davası nasıl açılır?

Eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir. Dava açmak isteyen eşin, boşanmaya neden olan zina olayını öğrendikten sonra 6 ay ve zina olayının üzerinden 5 yıl geçmesinin ardından dava açma hakkı düşmektedir. Ayrıca eşlerden birinin zina yapan tarafı aldatması durumda affetmekten dolayı dava hakkı yoktur.

Zina davası açılması için gerekli olanlar

İlk ve en önemli konu tarafların geçerli resmi bir evliliğinin olmasıdır. Dolayısıyla evlilik öncesi veya sonrası karşı cinsle girilen bu tür muamele zinaya girmez. Eşlerin evlilik sürecince içerisinde birbirlerine karşı sadakat yükümlülükleri vardır. Zinanın söz konusu olabilmesi için cinsel ilişkinin karşı cinsle yapılmış olması gerekir. Bir cinsel ilişkinin zina olarak değerlendirilebilmesi için bir kere gerçekleşmiş olması yeterlidir. Zina yapan eşin, dava hakkı olan eş tarafından affedilmesi durumunda ise boşanma davası açılması söz konusu değildir.

 

Hayata kast ve pek kötü onur kırıcı davranış

 

Eşlerden birisi, diğerinin hayatına kasteder veya kendisine pek kötü onur kırıcı davranışta bulunuyorsa mağdur durumda olan eşin boşanma davası açma hakkı vardır. Dava açmak isteyen eşin, boşanma nedenini öğrendikten sonra 6 ay ve bu sebebin üzerinden 5 yıl geçmesinin ardından dava açma hakkı düşmektedir. Ayrıca eşlerden birinin diğer eşi affetmesi ile dava hakkı düşer.

Hayata kast ve onur kırıcı davranış davası açılması için gerekli olanlar

Bir eşin, diğer eşi öldürmek için ateş etmesi, bıçak ile saldırması, yemeğine zehir katması gibi durumlarda mağdur olan eş boşanma davası açabilir. Bununla beraber henüz eyleme geçmese dahi cana kasıt niyetini ortaya koyan davranışlar varsa da yine dava açılması mümkündür. Burada önemli olan husus hayata kastın bizzat diğer eşe yönelik olmasıdır.

Bir eşin, diğer eşe yaptığı onur kırıcı davranışlar, ağır hakaretler, yapılan zihinsel ve bedensel eziyetler, aç bırakmak, dövmek, cinsel ilişkiye zorlamak gibi hareketler boşanma davası açmak için yeterli sebeplerdir.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

 

Evlilik süresince eşlerden birisi, diğerine karşı küçük düşürücü bir suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi boşanma davası açmak için bir sebeptir. Küçük düşürücü suçlara örnek olarak zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanmayı sayabiliriz.

 

Terk

 

Evlilik sırasında terk edilen eş, diğer eşin en az 6 ay süre ile eve dönmediği bir ayrılık yaşamış ve istek üzerine hâkimin yaptığı ihtar cevapsız kalmış ise boşanma davası açma hakkına sahiptir. Davanın açıldıktan sonra, hakim terk eden eşe 2 ay içinde evinde dönmesi gerektiğine dair bir ihtar yazısı yollar ve sonuçlarına dair uyarıda bulunur.

Hangi durumlarda eşler terk edilmiş sayılır?

Burada önemli olan husus, eşlerden birinin ortak yaşanılan evden ayrılıp bir daha geri dönmemesidir. Yani eşlerin aynı evde yaşayıp birbirleri ile herhangi bir paylaşım içinde olmaması, birbirleri ile konuşmamaları gibi sebepler terk edilmeye dayalı boşanma davası açmak için yeterli değildir.

 

Akıl Hastalığı

 

Eşlerden birisinin akıl hastası olması ve diğer eşinin evliliğini ve hayatını zora sokması durumunda, resmi sağlık kurulu raporu ile ispatlanması durumunda boşanma davası açılabilir. Ancak burada önemli olan konu, akıl hastalığı belgelenen eşin hastalığının iyileşmesi imkansız seviyede bir hastalığı olmalıdır.

Boşanma davası anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma ve çelişkili boşanma.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

aile hukuku almanya
aile hukuku almanya

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanma ile boşanmaya bağlı olan diğer unsurlarda anlaşmaları halinde başvurdukları yoldur Anlaşmalı boşanmada, evliliğin devam edemeyeceği farazi olarak kabul edilir ve tarafların boşanmaya neden olan olayları ispatlaması gerekmez. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davaları, tek celsede sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için öncelikle her iki tarafında boşanma nedeni olan olan konularda anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmanın belirli şartları vardır. Bunlar;

 • Eşler en az 1 yıl süreyle evli olmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken düğünün yapıldığı tarih değil, nikahın yapıldığı tarihtir. 1 yıllık süre resmi nikah tarihinden itibaren hesaplanır.
 • Her iki tarafta boşanmayı kabul etmelidir. Boşanmak için eşler mahkemeye bizzat başvurmalı veya eşlerden biri, diğer eşin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir.
 • Hâkimin her iki tarafıda bizzat dinlemesi gerekmektedir. Tarafların hâkim huzurunda hazır olmaları ve boşanma konusundaki iradelerini ortaya koymaları gerekmektedir. Hâkim, tarafları dinleyecek ve beyanlarının serbest iradelerine dayanıp dayanmadığını tespit edecektir.
 • Nafaka, velayet, tazminat ve sahip olunan tüm mal varlığı konularında karşılıklı olarak anlaşmaya varılması gerekmektedir ve tarafların yapmış olduğu anlaşma hâkim tarafından uygun bulunmalıdır.

 

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürede sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davası tek celsede sona eren ve tarafların boşanma ile boşanmaya bağlı konularda mutabakata vardığı davadır. Davanın ilk duruşmasına eşler bizzat gelerek protokole mutabık olduklarını belirtilerse, davanın sonuçlanma süresi mahkemenin iş yoğunluğu ve dosyadaki delillerin toplanması nedeniyle değişkenlik göstermekle birlikte 1 hafta ile 1 ay arası sürebilir.

Çocuğun ve çocukların velayeti durumu

Her iki tarafta çocukların yaşlarını, cinsiyetlerini, sağlık ve eğitim durumlarını göz önünde bulundurarak karşılıklı olarak anlaşırlar. Anlaşmalı boşanmada çocuklar asla bir intikam aracı olarak kullanılmamalıdır.

 

Nafaka durumu

 Eşler boşanma protokolünü hazırlarken nafaka konusunda da karşılıklı olarak anlaşmaya varmak durumundalardır. Boşanma avukatı eşlerin ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak nafaka miktarı konusunda eşlere yardımcı olmaktadır.

 

Mal paylaşımı durumu

 Mal paylaşımı, ev, araba veya birikmiş para eşler arasında kabul görmüş mal rejimi sözleşmesine ve eşlerin gelir gider durumlarına göre hesaplanır. Ziynet eşyaları ve düğün takıları ise kanun ve Yargıtay kararları doğrultusunda hesap edilerek paylaştırılır.

 

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Çekişmeli boşanma davası, boşanmak isteyen eşlerin tazminat, velayet veya nafaka gibi konularda karşılıklı olarak anlaşamadıkları durumlarda açılan davadır. Çekişmeli boşanma davaları genel anlamında tek taraflı alınan kararın sonucunda ortaya çıkar. İlişkilerde genelde ezilen, hakarete uğrayan veya mağdur edilen taraf davacı olma yoluna gider. Diğer bireyin boşanmak istememesi durumunda çekişmeli boşanma süreci başlar. Çekişmeli boşanma davası açan davacı, kanunda sayılan boşanma sebeplerinden birine dayanarak boşanma avukatı ile boşanma davası açabilir.

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasının aksine tek celsede çözümlenen bir dava değildir. Ayrıca davayı açan eşin iddiasını dava sırasında ispatlaması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davasında taraflar yerine avukatları mahkemelerde kendilerini temsil edebilirler.

 

Çekişmeli boşanma sebepleri

Bu davayı açmak isteyen taraflardan birisi mahkemeye mutlaka bir boşanma nedeni belirtmek durumundadır. Türk Medeni Kanunu’nda özel boşanma nedenleri açıkça belirtilmiş olup, davayı açacak kişinin bu nedenleri iyi belirlemesi gerekmektedir. Aksi halde boşanma davasına dayandırdığı neden yanlış seçilmiş ise boşanma davası reddedilir. Kanunda belirtilen özel boşanma nedenleri daha önce de belirttiğimiz gibi zina, hayata kast ve pek kötü onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır.

 

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır?

 Boşanmak isteyen taraf yetkili mahkemeye verilecek boşanma dilekçesi ve dilekçe ekinde bulunan delillerle birlikte bir dosya haline getirerek davayı açabilir. Çekişmeli boşanma davalarında bir hak kaybı yaşamamak ve sonrasında sıkıntıya düşmemek için bir boşanma avukatı ile davanın açılması ve yürütülmesi çok önemlidir. Dava dilekçesi avukat tarafından boşanma sebebi, davacının talepleri ve özel durumu belirtileceğinden dolayı kişiye özel olarak hazırlanır.

Boşanma sebebi tüm detayları ile dilekçede yer almalı ve delillerle desteklenmelidir. Eğer şahit belirtilir ise şahidin adı soyadı ve adres bilgilerinin de eklenmesi gerekmektedir. Kısacası boşanma sebebi olarak gösterilecek konu üzerinde dava açan tarafı haklı çıkaracak tüm delilleri bu dilekçeye eklenmelidir.

Çekişmeli Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Tarafların sunduğu tanıkların listesi
 • Mahkemeye sunulan delillerin listesi
 • Kredi kartı hesap özetleri
 • Telefon operatörlerinden anılan arama dökümleri
 • Varsa darp raporu
 • Telefon mesajları
 • Karakol ifade kayıtları
 • Sosyal medya paylaşımları
 • Dava dilekçesine ek olarak maddi manevi tazminat talepleri, nafaka ve alacak gösterilmesi

 

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürede sonuçlanır?

Davanın sonuçlanma süresi, davanın nerede açıldığına, boşanma sebebine ve dosyadaki delillere göre değişkenlik göstermektedir. Delillerin hızlı bir şekilde mahkemeye sunulması, bilirkişi incelemesi gerektirmeyen durumlar ve Büyükşehir olmayan ve dava yoğunluğu az olan mahkemelerde açılan davalar daha hızlı sonuçlanmaktadır. Tanık dinleme sürecinin ne kadar sürdüğüne bağlı olarak dava süresi uzayıp kısalabilecektir. Çekişmeli boşanma davaları yerel mahkemelerde genelde 8-12 ay sürmektedir.

Çocuğun ve çocukların velayeti durumu

Çocuğun veya çocukların velayet kararı verilirken çocuğa yararı dikkate alınır. Bu nedenle çocuğun ve çocukların yaşına, cinsiyetine, sağlık ve eğitim durumlarına, anne-baba ile olan ilişkisine bakılır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Tazminat

Çekişmeli boşanması davasında taraflardan birisi, karşı tarafın boşanma sürecinde tam kusurlu olduğunu iddia edip, evlilik nedeniyle zarara uğradığını ve kendisine maddi veya manevi tazminat ödenmesini talep edebilir. Tazminatın miktarı mahkemenin kararı olup, tazminat ödeyecek olan eşin maddi gücünü zorlayacak bir miktar belirlemez.

Nafaka durumu

 Nafaka belirlenirken evlilik sonrası geliri azalacak eş ve çocuklar için belirlenmektedir. Nafaka belirlenirken eşlerin gelir ve giderleri, sosyal durumları dikkate alınır.

Mal paylaşımı durumu

 

Mal paylaşımı özel hesaplama yöntemleri ile yapılmaktadır. Tarafların evlilik başlangıcında ve evlilik sürecinde sahip olunan malvarlıklarının nasıl ödendiğine göre yapılan bu hesaplama, malvarlığı bedelinin ödenme şekline bağlı olarak değişebilmektedir. 1 Ocak 2002 tarihinden önce yapılan evliliklerde, evlilik süresince elde edilen mallar kimin üzerine ise mal o kişiye aittir. Ancak 1 Ocak 2002 tarihinden sonra yapılan evliliklerde, evlilik süresince edinilen mallarda eşlerin ikisi de hak sahibidir.

 

Miras kalan mallar boşanma sonrası mal paylaşımına dahil olur mu?

Evlilik sırasında eşlerden birine miras kalması durumunda, miras kendisine kalan eşin kişisel malı olur. Böyle bir durumda boşanma kararı alındıktan sonra, mal paylaşımı sırasında diğer eş miras kalan mal üzerinde hiçbir hak talep edemez. Ancak, miras kalan mal nedeniyle elde edilen gelirler edinilmiş mal sayıldığından diğer eş mal paylaşımında evlilik sırasında elde edilen gelirlerin yarısı üzerinde hak sahibi olur.

Boşandıktan Sonra Tekrar Evlenme Süresi

Boşanma sürecinde eşler resmi olarak evli olduklarından başka biri ile evlenemezler. Ancak mahkeme kararı çıktıktan sonra, erkek için beklenmesi gereken bir süre yoktur. Erkek, boşandıktan sonra istediği zaman evlenebilir. Kadın boşanmasının kesinleşmesinden 300 gün sonra evlenebilir. Bu kadar beklemek istemiyorsa ve hamile değilse ya da son boşandığı kocası ile tekrar evlenmek istiyorsa aile mahkemesinden alacağı kararla bu süreyi beklemeden evlenebilir.

Yurt Dışında Yaşayanlar İçin Çekişmeli Boşanma

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları yabancı ülkede boşanma davası açarak yurtdışında boşanabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken konu ise bu boşanma kararı Türkiye’de tanınmamaktadır ve kişilerin yeni bir evlilik yapması mümkün değildir. Bu nedenle boşanma kararının Türkiye’de tanınması için Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde tanıma tenfiz davası açılmalıdır. Bu durumda bir boşanma avukatı ile dava açmak gerekmektedir.

Tanıma Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası, Yabancı bir ülkede alınan mahkeme kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılan davadır. Bu dava açılmadan dış ülkelerde alınan mahkeme kararının Türkiye’de herhangi bir geçerliliği olmamaktadır.

Tanıma Tenfiz Davası açmak için gerekli belgeler

 • Yabancı ülkede verilen kararın aslı
 • Kesinleşme Şerhi
 • Apostil Şerhi
 • Belgelerin Türkçe Tercümesi

Bu belgeler ile birlikte Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir.

 

 

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

× Womit kann ich Ihnen behilflich sein?