bosanma-davasi-acmak

Boşanma Davası Açmak İçin Hangi Nedenler Aranır? Genel, Özel ve Tek Celsede Boşanma Sebepleri

Boşanma davaları çiftlerin biri ya da her ikisinin birden evlilik birliğinin son erdirilmesi amacı ile açılan ve yetkili Aile Mahkemelerince yürütülen hukuki süreçlerdir. Doldurulan boşanma davası dilekçesi ardından açılan ve boşanma nedenlerine bağlı olarak bir veya birden fazla celsede sonuçlanan boşanma davaları, açılma şekline göre iki tipe ayrılır. Boşanma davası açmak için sürecin ilerleyişini belirleyen dava şekilleri şunlardır:

 1. Anlaşmalı Boşanma Davaları
 2. Çekişmeli Boşanma Davaları

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR, NE DEMEKTİR?

Anlaşmalı boşanma davaları her iki tarafın da boşanma ve hak paylaşımı konularında anlaşmaya vardıkları hukuki sürece denir. Çiftler hazırladıkları protokol ile nafaka, tazminat ve velayet gibi konularda uzlaşıya vardıklarını mahkeme heyetine sunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası için gerekli şartlar ise Türk Medeni Kanunu (TMK) 166/3 maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bu şartlar şu şekildedir:

 • Eşler minimum 1 yıl süre ile evli olmalıdır.
 • Eşlerin her ikisinin de boşanmayı kabul etmesi gereklidir.
 • Eşlerin her ikisinin anlaşmalı boşanma protokolü şartlarını kabul etmeleri ve bu şartları mahkeme huzurunda kabul ettiklerini beyan etmeleri gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

Anlaşmalı boşanma davası süreci her iki tarafın uzlaşıya varması sebebi ile kısa sürede sonuçlanmaktadır. Genellikler açılan davalar tek celsede sonuçlanmaktadır. Tarafların ikrarına bağlı olarak ilk celsede boşanma işlemi gerçekleşebilmektedir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Çekişmeli boşanma davaları eşlerden sadece bir tarafın boşanmayı istediği ya da boşanma sonrasını ilgilendiren konularda uzlaşıya varamadıkları hukuki süreçleri tanımlar. Kadın boşanma davası açarsa erkek kabul etmezse ya da tazminat, velayet veya nafaka gibi konularda tarafların anlaşamadığı davalar çekişmeli boşanma davalarını tanımlar. Boşanma işlemi için mahkemeye sunulacak deliller genel veya özel olabilir. Her ne sebeple olursa olsun mahkemeye sunulan davayı açan taraf, iddiasını ispatlamakla mükelleftir.

Çekişmeli Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

Çekişmeli boşanma davası süreci zorludur. Davanın niteliği gereği eşlerden bir tarafın boşanmak istememesi, boşanma nedenlerinin ispat zorunluluğu ve anlaşılmayan maddi-manevi boşanma sonrası hakları süreci uzatmaktadır. Deneyimli bir avukat eşliğinde sürdürülmesi gerekli boşanma davaları için Özmen Hukuk Bürosu’ndan destek alabilirsiniz. Genel hatları ile çekişmeli boşanma davası süreci aşağıdaki sıralamada devam eder:

 1. Boşanma davası dilekçesi hazırlanması
 2. Ön inceleme (İlk Duruşma)
 3. İkinci (Tahkikat) duruşması
 4. Sözlü tahkikat
 5. Karar duruşması

BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Boşanma nedenleri çekişmeli tipteki davaları ilgilendiren ve mahkemeye ispat edilmesi gerekli olan genel ve özel sebepleri belirler. Bahsi geçen nedenlerin ispatı gereklidir. Boşanma davası açmak isteyen tarafın bu iddiaları nitelikli kanıtlar ile mahkeme heyetine ispat etmelidir. Aşağıda alt başlıklar evlilik birliğini sarsan genel ve özel sebepler sıralanmıştır.

Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Evlilik birliğini sarsan genel sebepler aşağıdaki gibidir:

 • Şiddetli geçimsizlik
 • Alkol ve uyuşturucu madde gibi bağımlılıklar
 • Bir tarafın evi sıkça terk etmesi
 • Cinsel ilişki için zorlama
 • Yalan söyleme
 • Evlilik birliğine katkı sağlamama
 • Güven kırıcı davranışlar

Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Özel boşanma nedenleri sınırlı bir şekilde Medeni Kanunda belirtilmiştir. TMK 161 – 165 maddelerine göre özel boşanma nedenleri şu şekildedir:

 • Aldatma (Zina)
 • Cana kast ve onur kırıcı davranış
 • Haysiyetsiz hayat sürme ve suç işleme
 • Terk etme
 • Akıl hastalığı

Tek Celsede Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Tek celsede boşanma nedenleri evlilik birliğini sarsan özel nedenlerdir. Her ne kadar özel nedenler mevcut olsa da davanın tek celsede sonuçlanması zor bir ihtimaldir. Dava türü çekişmeli boşanma davasına dönüştüğünde ise iddia her ne kadar ispat edilse de avukatlık hizmeti almadan kısa sürede davayı sonuçlandırmak olanaksızdır. Tek celsede boşanmak için anlaşmalı boşanma davalarına yönelim gösterilmelidir. Eşin ikna edilmesi ile boşanma davası açmak için anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanarak, tek celsede boşanma gerçekleşebilir.

Bu gönderiyi paylaş

× Womit kann ich Ihnen behilflich sein?