almanya-vatandaslari-icin-turkiyede-miras

Yurtdışında Yaşayan Kişinin Vefatı Sonrası Türkiye’de Miras Paylaşımı

Yurtdışında yaşayan kişilerin vefatı ardından Türkiye’deki mirası belirli prosedürlerin doğru şekilde tamamlanması ardından alınabilmektedir. Miras paylaşımı için veraset ilamı alınması gereklidir. Başta taşınmazlar olmak üzere paylaşılacak mirasla ilgili alınacak veraset ilamının yabancı ülkede alınmaması gereklidir. Vefat etmiş ve Türkiye’de miras bulunan murislerin mirasçıları için hazırladığımız yazıda, merak edilen prosedürler özet halinde yer almaktadır.

Murisin Vefatı Ardından Türkiye’den Miras Alınması İçin Nasıl Yol İzlenir?

Murisin ölümü ardından Türkiye’deki mirasını almak için yapılacak işlemler sırası ile aşağıda paylaşılmıştır:

 1. Muris ile mirasçı arasındaki soy bağını gösterir belgenin alınması gereklidir. (Vatandaşı olunan ülke mahkemelerinden veya nüfus müdürlüklerinden alınacak.)
 2. Mirasçılık belgesi alınmalıdır. (Taşınır ve taşınmaz oluşuna göre)
 3. Hakları içeren mirasçılık belgesi düzenlenmelidir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamının alınması murisin mallarına ilişkin mirasçılık hakkının kazanılması anlamına gelir. Ülkelerden kaynaklanan bazı farklara göre bu prosedürler bazı değişkenlikler bulunmaktadır. Taşınır ya da taşınmaz işlemlere bağlı olarak veraset ilamlarının alınmasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Murisin bıraktığı mirasa ilişkin uygulamalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Muris mal ya da para bırakmış ise talep edilen veraset ilamı diğer ülke tarafından kabul edilir.
 • Murisin bıraktığı mal taşınmaz ise mirasçının ikamet ettiği yerden veraset ilamı alması gereklidir.

Miras Reddi Nasıl Yapılır?

Miras reddi murisin borçlarının üstlenilmesinin istenmediği durumlarda başvurulan kanuni bir haktır. Mirasçılar, varisi oldukları murislerin malları yanında borçlarının da mirasçılarıdır. Miras reddi için yabancı ülkelerdeki usuller takip edilmektedir. Mahkemelere yazılı ve sözlü olarak bildirilen miras reddi tutanağa işlenerek resmiyet kazanır. İşlemlerin yapılabilmesi için belirlenen takvime uyulması gereklidir. Mirasçılıktan haberdar olunmasına göre belirlenen sürelere ilişkin kıstaslar aşağıdaki gibidir:

 • Mirasçı ile muris aynı memlekette ise reddi miras için 6 haftalık süre içinde işlemler yapılmalıdır.
 • Murisin yerleşim yerinin yurtdışı olması halinde miras reddi için tanımlanan süre 6 aydır.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi miras bireysel olarak yapılmaktadır. Yazılı veya sözlü beyan ile mahkemede yapılması gereken başvurularda, imza tasdiki gereklidir. Yurt dışı temsilciliklerinin de imza tasdikinde yetkili olduğunu burada eklemek gerekir. Mirasçılar yapacakları yazılı başvuruda beyanda bulunabilmek için bazı bilgileri paylaşmakla yükümlüdür. Reddi miras için yazılı beyanda yer alacak bilgiler şu şekilde açıklanabilir:

 • Murisin kimliğine ait ayrıntılı bilgi
 • Reddi mirasa ilişkin ayrıntılı bilgi
 • Vasiyetname ya da miras sözleşmesi varlığına ilişkin beyan
 • Mirasçılığın öğrenildiği tarih
 • Miras reddinin nedenleri
 • Miras atamalarının tamamının ret edildiğini gösterir işlem belgeleri
 • Reddi miras yapan kişinin bilinmesi halinde kendinden sonra kimin mirasçı olduğunu gösterir bilgi ve belgeler

Almanya’da Miras Vergisi Geçerli Mi?

Almanya’da miras vergisi uygulanmaktadır. Türkiye’de miras paylaşılan murislere ilişkin vergi işlemleri için Almanya’da yetkili vergi dairesine başvurulması gereklidir.

Bu gönderiyi paylaş

× Womit kann ich Ihnen behilflich sein?