MİRAS HUKUKU Gerçek kişilerin ölümlerinden sonra miraslarının ne olacağını ve kimlere nasıl geçeceğini düzenleyen kanunların bütünüdür.  Miras, ölümü ya da gaipliği gerçekleşen kişinin, bütün hukuki işlemlerinin (Mal varlığı veya borç yükümlülüğü) mirasçılarına geçmesi demektir. Mirasçı, ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş kimsenin mirasının intikal ettiği gerçek…